• ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۰۰:۰۱:۰۰
  • در ضوابط و استانداردهای معماری
  • توسط argan2
  • بازدید: 1665
  • اخرین ویرایش: ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ ۱۰:۱۱:۰۹
  • چاپ نوشته هاچاپ پی دی اف
ضوابط پارکینگ

ضوابط طراحی پارکینگ

ضوابط پارکینگ
در عصر حاضر با توجه به كثرت و رشد جمعيت در شهرها بواسطه زاد و ولد و مهاجرت و ثابت بودن مساحت زمين و بالا رفتن سطح رفاه
خانواده ها و ....... داشتن حد اقل يك اتومبيل يا بيشتر براي هر خانواده دور از انتظار نيست.
در نتيجه چاره انديشي براي تسهيل در ايجاد و احداث پاركينگ ضروري و الزاميست.
در اين راه بايد از همه امكانات موجود جهت حل مسئله كه در آينده اي نزديك تبديل به بحران خواهد شد استفاده شود.
از جمله سطوح زيرين برخي از كاربريها مانند خيابانها و برخي از سطوح چمن كاري پاركها و بوستان هاي شهري و استفاده از تكنيكهاي روز دنيا و .....
يكي از اشتباهاتي كه شهرداريها بخصوص شهرداري تهران در اين زمينه مرتكب ميشود ، اين است كه به كاربريهاي بخش خصوصي مانند منازل و مجتمع هاي مسكوني يا تجاري و اداري اجازه نميدهد از تكنيكهاي تامين پاركينگ مانند آسانسور هاي خودرو بر يا پاركينگ هاي مكانيزه به دلايل مختلف مانند مسائل ايمني و آتش نشاني و نجات و غيره استفاده شود. در صورتيكه بسياري از فضاي قابل استفاده براي تامين تعداد بيشتر پاركينگ صرف گردش رمپ ها و ضوابط قابل اغماض ديگر ميشود.
همچنين براي چمن كاري در بوستانها به خاك به ضخامت نا محدود نيازي نيست و چمن كاري مورد نظر با طرح هاي متنوع ميتواند با استفاده از تكنيك هاي معمولي روي سقف هاي پاركينگ هاي طبقاتي احداثي در زير زمين اجرا و در آب مصرفي نيز صرفه جويي شود.
همچنين مديريت زماني پاركينگ هاي موجود نيز بسيار كار ساز است . به عبارتي ديگر مثلا پاركينگ اداره اي پس از اوقات اداري خاليست و ميتواند مورد استفاده مشتريان واحد هاي تجاري يا تفريحي يا ورزشي قرار گيرد.
همچنین با حذف محدودیت ارتفاعی پارکینگ در ضوابط شهرسازی و با اضافه شدن ارتفاع سقف پاركينگ ميتوان به جاي پارك يك اتومبيل دو يا سه اتومبيل روي هم با تدابيري پارك شوند.
صدور پروانه جهت ساختمان جدید و یا اضافات ساختمانی مجاز نخواهد بود مگر اینکه درطرح ساختمانی و یا تغییرات آن حداقل تعداد محلهای پارکینگ « براساس معیارهای مشخص شده در ضوابط مربوطه» پیش بینی شده باشد. 
- تأمین پارکینگ در مازاد فضای باز جزء زیربنا محسوب نمی گردد و به شرط آنکه مانور اتومبیل تامین باشد در مازاد فضای باز به ازای هر پانزده متر مربع یک واحد پارکنیگ قابل تامین است. 
- رامپ پارکینگ در فضای باز ساختمان جزء زیربنا محسوب نخواهد شد. 
- از هر خیابان فقط یک راه ورودی پارکنیگ مجاز خواهد بود، مگر اینکه طول بر زمین 20 متر و بیشتر باشد که در این صورت می توان از دو درب ورودی پارکینگ استفاده نمود. 
- حداکثر ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/2 متر به شرط استفاده جهت پارکینگ بلامانع است و در صورتی که زیرزمین احداث نگردد ارتفاع اولیه تا 60/2 متر به شرط اینکه سطح فونداسیون تا 60 سانتیمتر پایینتر از گذر باشد بلامانع است. 
- در صورتی که پروانه ساختمانی جهت احداث پیلوت و زیرزمین تواما صادر شود، ارتفاع تمام شده پیلوت تا 40/2 متر بلامانع بوده و در این حالت به جهت لوله کشی ها مورد لزوم ارتفاع اولیه زیرزمین به شرط استفاده براساس پروانه تا 3متر و ارتفاع تمام شده 60/2 متر بلامانع است. 
- فاصله داخل به داخل ستونها جهت پارک دو اتومبیل حداقل 50/4 متر با مانور اصلی 5 متر (محور تا محور ستون) بلامانع است. 
- پیش بینی راه ورودی پارکینگ رامپ از قسمت فضای آزاد ساختمانی بلامانع بوده و لیکن درهرحال راه ورودی جزء فضای پارکینگ ساختمان نخواهد بود. 
- اجرای شیب مثبت جهت رامپ پارکینگ با رعایت ضوابط نورگیری زیرزمین و سایر مقررات بلامانع است. 
- پارکینگ های مورد نیاز ساختمانها فقط در پیلوت، زیرزمین و مازاد فضای باز قابل تامین بوده و استفاده از فضای باز غیرمازاد جهت این منظور ممنوع می باشد. 
- پیش بینی دو واحد پارکینگ از مجموع پارکینگهای مورد نیاز پشت سر هم بلامانع است.(صرفا در پارکینگ های مسکونی) 
- عرض راه عبوری حداقل 3متر پیش بینی گردد. 
- ارتفاع پارکینگ های بیش از 1000 متر مربع یا بیش از 25 واحد می تواند تا 3 متر پیش بینی شود. 
- از نظر مقررات عمومی پارکینگ به لحاظ ابعاد(عمق، دهنه خالص محلهای پارک بر حسب زاویه) عرض خالص دسترسیها، حداقل شعاع، شعاع گردش رامپ ها در رابطه با ابعاد وسائل نقلیه استفاده کننده، استاندارهای بین المللی ملاک عمل می باشد. 
- حداکثر شیب رامپ 15% خواهد بود.
- (زیرزمین پارکینگ) باید دارای دسترسی مستقیم به طبقات باشد، (پله، آسانسور)
- شعاع گردش رامپ 50/6 متر می باشد.(شعاع قوس از آکس رامپ)
- چنانچه مساحت سطح پارکینگ بیش از 1000 متر مربع می باشد، رامپ ورودی رفت و برگشت جداگانه مورد نیاز است و یا عرض رامپ باید حداقل 5 متر باشد. 
- حداقل عرض مفید برای یک واحد پارکینگ 50/2 متر و برای دو واحد پراکینگ 50/4 متر بطور مفید قابل قبول می باشد، و برای مانور اتومبیل آکس به آکس ستونها حداقل 5 متر با عرض مفید 50/4 متر لازم است. 
- برای پارکینگ معلول حداقل عرض مفید 50/3 متر مورد نیاز است. 
- برای کلیه موارد فوق طول ایست اتومبیل 5 متر قابل قبول است. 
- ضوابط عرض خالص رامپ دسترسی اتومبیل به طبقات پارکینگ، برحسب اینکه تعداد اتومبیل استفاده کننده، کمتر از 25 واحد باشد 50/3 متر و بیشتر از 25 واحد، حداقل 5 متر لازم می باشد، مگر دو راه ورود و خروج هر یک به عرض 50/3 متر پیش بینی شود. 
- تغییر نوع استفاده پارکینگ ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی مقدور نمی باشد.
ضوابط مربوط به گذرها ، پارکينگ و پخ ها
1-4- در طرح ريزي شبكه گذرهاي فرعي طرح‌هاي تفصيلي كوشش به عمل آمده كه انتظام لازم و معقولي به اين شبكه بخشيده شود. به همين لحاظ ‌گذرهاي ترسيم شده روي نقشه‌ها درجه‌بندي‌ شده‌اند. چنانچه عرض موجود يا عقب نشيني شده بيش از عرض تعيين شده روي نقشه‌ها باشد، عرض‌ موجود يا عقب‌نشيني‌شده‌ملاك‌عمل‌بوده‌وبايستي كماكان رعايت گردد.
2-4ـ‌عرض‌گذرهاي‌موجود غيراختصاصي كه درطرح‌هاي تفصيلي مشخص نگرديده چنانچه طول آن كمتر از 100 متر باشد، 6 متر و با طول 100 متر و بيشتر، 8 متر خواهد بود. 
تبصره 1ـ در داخل محدوده شهر قديم، حداقل عرض گذرهاي با طول كمتراز 150 متر،6 متر وگذرهاي باطول150 متر و بيشتر 8 متر خواهد بود.
تبصره 2 ـ عرض گذرهاي تعيين نشده در محدوده منطقه تاريخي اصفهان با نظر سازمان ميراث فرهنگي مشخص خواهد شد.
تبصره 3 ـ عرض موجود گذرهائي كه در يكي از طرفين آن بناها و بدنه ها و سقف‌هاي داراي ارزش تاريخي و معماري وجود دارد، حفظ خواهد شد. در صورت امكان، تعريض با نظر سازمان ميراث فرهنگي بايستي از سمتي صورت گيرد كه به اينگونه بناها و بدنه‌ها آسيبي وارد نـگردد. قسمـتهايي از گذر كه در دو طـرف آن و مقابـل يكديگر، بنـا و بدنه تاريخـي وجود دارد و يا داراي سقف است از اين قاعده مستثني مي باشد.
3-4- نقشه هاي شبكه گذرهاي پيشنهادي طرح هاي تفصيلي از نظر مسير و حداقل عرض گذرهاي اصلي قابل استناد است، ليكن از نظر خط پروژه قابل استناد نبوده و خط پروژه هاي مصوب كميسيون ماده پنج ملاك عمل خواهد بود. در مواردي كه مسير ترسيم شده در اين نقشه ها با مسيرهاي مصوب قبلي مغايرت داشته باشد، مسير مشخص شده در اين نقشه ها ملاك عمل خواهد بود و براساس آن بايستي خط پروژه اصلاحي تهيه گردد
4-4-درطرح‌هاي‌تفصيلي‌تعريض‌گذرهاي‌فرعي،ماديهاوانهاربه‌صورت‌مساوي از محور موجود آنها در نظر گرفته شده است. ليكن‌درمواردي كه بناهاي با ارزش از نظر معماري و تاريخي در مجاورت ‌گذر قرار داشته ‌يا‌ مقتضيات طراحي ايجاب‌مي‌نموده، محورموجودگذرملاك‌تعريض‌نبوده‌است. بديهي‌است نحوه تعريض‌ منعكس ‌شده ‌درطرحهاي تفصيلي به هر حال ملاك عمل خواهد بود.
5-4- تخريب ساباط هاي موجود مجاز نمي باشد مگر با تاييد و موافقت سازمان ميراث فرهنگي.
6-4- تغيير مسير و مسدود نمودن راه آبهاي عمومي منجمله چشمه ها، ماديها و جويها ممنوع مي باشد.
7-4 ـ احداث بن بست با طول بيش از 250 متر مجاز نمي باشد.
8-4 ـ دسترسي سواره‌رو بناها از گذرها بايستي محدود گشته يك ورودي با عرض حداكثر 5/3 متر در نظر گرفته شود. محل احداث درب ورودي بناها با توجه به شرايط محلي از نظر وجود اشجار و غيره با نظر شهرداري تعيين خواهد شد. در قطعات مالكيت با بيش از يك بر، يك درب سواره رو اضافي با عرض حداكثر 57/3 متر با نظر شهرداري مي‌توان در نظر گرفت. در قطعات مالكيت جنوبي و با عرض بيش از 10 متر مشروط به عدم قطع درختان، با نظر و موافقت شهرداري در نظر گرفتن ورودي سواره با عرض حداكثر 6 متر بلامانع است.
9-4 ـ دسترسي كليه قطعات مالكيت بر خيابانها كه امكان دسترسي ثانويه از گذرهاي فرعي يا فرعي تر دارند بايستي از طريق دسترسي ثانويه تأمين گردد و دسترسي آنها به خيابان به جز براي عبور پياده (يك درب براي هر قطعه در سمت خيابان با حداكثر عرض 5/1 متر) محدود گردد. دسترسي سواره‌رو قطعات مالكيت از گذرهاي اصلي كه فاقد دسترسي ثانويه ميباشد، به ازاء هر قطعه مالكيت يك ورودي با عرض حداكثر 5/3 متر، مجاز است. 
10-4 ـ احداث‌هرگونه‌پل‌روي‌جوي‌هاي‌كنار گذرها به منظور تأمين دسترسي به واحدهاي مجاور گذرها بايستي با نظر و موافقت شهرداري انجام گيرد.
11-4 ـ درب ساختمانها نبايد در داخل محوطه گذرها باز شود. 
12-4 ـ احداث‌هرتعدادپله‌درخارج‌ازحدمالكيت‌وپياده‌روهاوگذرهاغيرمجاز است. 
13-4ـ نصب درب ماشين رو در كليه پخها ممنوع است. موارد موجود بايستي در زمان بازسازي و نوسازي مسدود شود. 
14-4 ـ پيش بيني تعداد واحدهاي پاركينگ مورد نياز در كليه قطعات مالكيت، با توجه به نوع استفاده‌اي كه از آنها به عمل مي‌آيد و براساس معيارهاي پاركينگ طرح تفصيلي براي هر يك از استفاده ها الزامي است. محل ‌يا محلهاي‌ مناسب ‌پاركينگ‌ كه‌مي‌تواندبه‌صورت‌مسقف‌بوده‌و يا در فضاي آزاد قطعه ماليكت تأمين شود، بايستي بر روي نقشه‌هائي‌كه‌جهت پروانه ساختماني‌به‌شهرداري‌ياسايرمراجع‌ذيربط ارائه مي شود، مشخص شده باشد.
15-4 -محل‌پيش‌بيني‌شده جهت يك واحد پاركينگ بايستي شامل فضائي به ابعاد 5 * 5/2 متر به انضمام‌فضاي‌سبز مناسب جهت مسير حركت باشد.
16-4 ـ استفاده از حداكثر 20% مساحت كل زمين به منظور پاركينگ غير سرپوشيده به شرط امكان تحرك اتومبيل و دارا بودن دسترسي مناسب و عدم ضرورت قطع درخت با موافقت شهرداري بلامانع است. 
17-4 ـ حداقل عرض درب ورودي پاركينگ 5/2 متر است.
18-4ـ‌ارتفاع‌مجازپاركينگ‌اختصاصي‌درفضاهاي‌سرپوشيده حداكثر 25/2 متر است.
تبصره1ـ‌چنانچه‌سطح‌اختصاص‌داده‌شده‌براي محوطه پاركينگ در فضاهاي سرپوشيده‌بيش‌از500 متر مربع ‌باشد، حداكثرارتفاع مجاز 60/2 متر خواهد بود. 
19-4 ـ در صورت استفاده از رامپ، حداقل ارتفاع آن 95/1 متر است و شيب آن نبايستي از 15% بيشتر باشد. 
20-4 ـ حداقل عرض رامپ براي دسترسي به پاركينگ جهت حداكثر 24 اتومبيل 5/3 متر و از 25 اتومبيل بيشتر از 5 متر است. درصورتي كه عرض 5 متر در نظر گرفته نشود، پاركينگ بايد داراي ورودي و خروجي جداگانه با حداقل عرض 5/3 متر باشد. 
21-4 ـ كليه پاركينگ‌هاي ساختمانهاي عمومي و بانك‌ها بايستي به نحوي باشد كه استفاده عموم از آن به سهولت صورت گيرد.
22-4 ـ محدوديتي از نظر تعداد طبقات زيرزمين براي قطعات مالكيت با كاربري پاركينگ وجود ندارد.

اشتراک

دیدگاه دیگران (بدون دیدگاه)...

Leave a reply

نام:: فیلد اجباری.
آدرس رایانامه: فیلد اجباری. غیر فعال
وبسایت::
کد امنیتی:: فیلد اجباری.
دیدگاه: فیلد اجباری.