آثار تاریخی ایران

سی و سه پل

به گزارش ارگان معماری:در ساخت سی و سه پل، از مصالح آجر در قسمت فوقانی و سنگ در طبقه تحتانی پل استفاده شده است. پل الله وردیخان که در سال 1011 هجری…
ادامه خبر ›0 در آثار تاریخی ایران توسط ارگان معماری

قلعه الموت

قلعه الموت در شمال شرقی روستای گازرخان(قصر خان) و بر فراز صخره ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا که بلندی صخره از زمین‌های پیرامون خود ۲۰۰ متر…
ادامه خبر ›0 در آثار تاریخی ایران توسط ارگان معماری