آثار تاریخی ایران

قلعه الموت

قلعه الموت در شمال شرقی روستای گازرخان(قصر خان) و بر فراز صخره ای به ارتفاع ۲۱۶۳ متر از سطح دریا که بلندی صخره از زمین‌های پیرامون خود ۲۰۰ متر…
ادامه خبر ›0 در آثار تاریخی ایران توسط ارگان معماری

طاق بستان

به گزارش ارگان معماری: طاق بستان مجموعه ای از سنگ نگاره ها و سنگ نبشته های دوره ساسانی است که در شمال غربی شهر کرمانشاه واقع شده است. این مجموعه…
ادامه خبر ›0 در آثار تاریخی ایران توسط ارگان معماری