سعید امیری

مهندس سعید امیری
مهندس معمار، سعید امیری، متولد ۱۳۶۳ از لرستان، شهرستان کوهدشت
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد معماری
مدیر ایوان خانه معمار شهرستان کوهدشت
دارای مقاله علمی پژوهشی
عنوان معمار برتر شهرستان کوهدشت در سال ۱۳۹۵
طراح  پارک شیرز شهرستان
طراح ده ها طرح  معماری
مدرس نرم افزارهای معماری در ایوان خانه معمار شعبه کوهدشت
سابقه تدریس و مدرسی در دانشگاه
طرح تقدیری میدان کشاورز
طراح دکوراسیون داخلی