تبلیغات


بسم الله الرحمن الرحیمتبلیغات وب سایت ارگان 


گروه معماری و بازرگانی ارگان در نظر دارد در راستای معرفی واحدهای شغلی صنعت ساختمان با شرکت ها و واحدهای کوچک تولیدی، پیمانکاران، گروه های مهندسی، مخترعین و دانشجویان همکاری مستمری داشته تا بتواند بروزترین مواد و مصالح را در کنار جدیدترین و زیباترین طرح های معماری را در اختیار هم میهنان عزیزمان قرار دهد. از این رو بصورت رایگان می تواند حامی واحد های گوناگون صنعت ساختمان در معرفی خود باشد.

جهت درخواست تبلیغات و معرفی کالاها، طرح ها، اختراعات و... خود از منوی تماس با ما درخواست های خود را ارسال کنید.