› گلستان

خانه تقوی های گرگان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۷ ۰۵:۵۵:۰۹
 • در معماری ایرانی
 • توسط argan2
 • مجموعه ي تاريخي خانه تقوی های گرگان بنایی شامل بیش از ده حياط اصلي و فرعي بوده که سازمان ميراث فرهنگي تاکنون ۱۰…

میل رادکان گرگان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۵:۱۷:۳۰
 • در معماری ایرانی
 • توسط argan2
 • به گذارش ارگان معماری:میل رادکان گرگان در کردکوی روستای رادکان- گرگان استان گلستان قرار دارد. کتیبه کوفی بنا در…

امام زاده اسحاق گرگان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۰۵:۴۰:۱۹
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: امامزاده اسحاق (نور)، در خیابان امام خمینی، محله سرچشمه گرگان استان گلستان قرارگرفته است.…

کلیه اطلاعات معماری شهر گلستان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ ۰۰:۵۹:۳۲
 • در معماری شهر های ایران
 • توسط argan2
 • شامل یک فایل پی دی اف حاوی کلیه اطلاعات معماری شهر گلستان می باشد

معماری بندر ترکمن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ ۰۰:۱۵:۰۰
 • در معماری شهر های ایران
 • توسط argan2
 • امروز در اغلب برنامه ریزیهای مسکن و شهرسازی ، اقلیم ومطالعات جغرافیایی اساس کار می باشد . اقلیم به عنوان یکی از…