› کانسپت کلیسا

کانسپت کلیسا - سری اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰۰:۰۰:۳۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های کلیسا - کانسپت معماری

کانسپت کلیسا - سری دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰۰:۴۰:۳۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های کلیسا - کانسپت معماری

کانسپت کلیسا - سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰۰:۵۹:۳۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های کلیسا - کانسپت معماری

طراحی کلیسای جدید


طراحی کلیسا مدرن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ ۰۲:۰۰:۳۴
 • در طراحی و معماری کلیسا
 • توسط argan2
 • نمونه موردی طراحی یک کلیسای مدرن_کانسپت کلیسا