› پيتر زومتور

كليساي سنت بنديكت ـ پيتر زومتور

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۳/۰۶ ۲۲:۱۱:۰۸
  • در طراحی و معماری کلیسا
  • توسط argan2
  • كليساي سنت بنديكت،‌ واقع در روستاي سامويت در سوئيس، توسط معمار برگزيده ي پريتزكر پرايز، پيتر زومتور در سال 1988…