› پلی استایرن

تزیینات داخلی XPS - جایگزین گچبری

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ ۰۰:۵۹:۰۶
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • نمونه از اجرای تزئینات پلی استایرن xps به جای گچبری

گچبری XPS - پلی استایرن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ ۱۸:۵۶:۴۲
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • تزئینات گچبری xps پلی استایرن نمونه ای از محصولات نوین تزئینات داخلی

ساخت احجام با فوم پلی استایرن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ ۲۱:۱۷:۲۵
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: احجام و اشیا گوناگون برای استفاده در کورها ، تبلیغات و... با استفاده از فوم انبساطی EPS پلی…

ساخت اشکال با فوم پلی استایرن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ ۲۱:۱۷:۲۵
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: احجام و اشیا گوناگون برای استفاده در کورها ، تبلیغات و... با استفاده از فوم انبساطی EPS پلی…

ساخت تزئینات با فوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ ۲۱:۱۷:۲۵
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: احجام و اشیا گوناگون برای استفاده در کورها ، تبلیغات و... با استفاده از فوم انبساطی EPS پلی…

ساخت دکور و تزئینات با یونولیت

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ ۲۱:۱۷:۲۵
 • در تزیینات داخلی XPS
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: احجام و اشیا گوناگون برای استفاده در کورها ، تبلیغات و... با استفاده از پلی استایرن انبساطی…

الزامات ایمنی یونولیت در برابر آتش

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ ۱۹:۰۱:۰۲
 • در نمای eps
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: مدارک فوق باید مقاومت ماده اولیه در برابر آتش را ، بر اساس استانداردهای معتبر بین المللی…

پلی استایرن اکسترود شده و XPS

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۳ ۱۹:۱۴:۴۵
 • در نمای eps
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: در تولید پلی استایرن اکسترود شده، دانه های پلی استایرن ذوب شده و به طور پیوسته به درون یک…

نمای پلی استایرن منبسط

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۹:۳۸:۲۱
 • در نمای eps
 • توسط argan2
 • به گزارش پایگاه معماری اَرگان: پلی استایرن، پلیمری است که از مونومر استایرن ساخته شده است، هیدروکربن مایعی که…

پلی استایرن,Polystyrene

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۰:۰۹:۳۳
 • در نمای eps
 • توسط argan2
 • پایگاه معماری ارگان می نویسد: پلی استایرن انبساطی یا به اختصار EPS پلی استایرن ضد آتش می باشد، گرانولی سبک و سفید…