› نمازخانه

سالن اجتماعات و نمازخانه کریسگی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۸ ۱۴:۴۶:۲۹
 • در معماری های دیدنی
 • توسط argan2
 • بخش مربوط به صندلی های مخاطبان " اساسا به شکل یک گنبد معکوس است. ساختمان مانند یک صدف دو کفه ای، از دو نیمه تشکیل…

سالن اجتماعات و نمازخانه کریسگی-فیلم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ ۰۰:۰۰:۵۶
 • در فیلم های معماری
 • توسط argan2
 • فیلم های ارگان معماری : ویدیویی از نمازخانه ی کریسگی

کانسپت نمازخانه و مسجد - سری اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۰۰:۴۰:۲۸
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های نمازخانه و مسجد ،کانسپت معماری، را در اَرگان معماری ببینید

کانسپت نمازخانه و مسجد - سری دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۰۰:۵۹:۱۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های نمازخانه و مسجد ،کانسپت معماری، را در اَرگان معماری ببینید

کانسپت نمازخانه و مسجد - سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۰۰:۰۰:۲۸
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های نمازخانه و مسجد ،کانسپت معماری، را در اَرگان معماری ببینید

کانسپت نمازخانه و مسجد - سری چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۰۰:۲۰:۱۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های نمازخانه و مسجد ،کانسپت معماری، را در اَرگان معماری ببینید

کانسپت نمازخانه و مسجد - سری پنجم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۷ ۰۰:۴۰:۲۸
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از نمونه موردی های نمازخانه و مسجد ،کانسپت معماری، را در اَرگان معماری ببینید