› نادر تهرانی

رستوران بنکیو

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۴:۴۰:۰۲
  • در طراحی معماری رستوران
  • توسط argan2
  • به گزارش ارگان معماری: آقای نادر تهرانی، هر طرح داخلی؛ فرصت مناسبی را برای پیاده سازی تکنیک ها و روش های نوین ساخت…

رستوران بنکیو

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۴:۴۰:۰۲
  • در طراحی معماری رستوران
  • توسط argan2
  • به گزارش ارگان معماری: آقای نادر تهرانی، هر طرح داخلی؛ فرصت مناسبی را برای پیاده سازی تکنیک ها و روش های نوین ساخت…