› نئومدرن

گالری ساكلر سرپنتين زاها حدید

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۰۰:۵۹:۳۰
  • در طراحی مجتمع فرهنگی
  • توسط argan2
  • ارگان معماری می نویسد: گالري ساكلر سرپنتين شنبه 28 سپتامبر ( 6 مهر 1392 ) به روي عموم بازگشايي مي گردد. اين بناي زيبا…