› میدان

میدان نقش جهان اصفهان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۲/۲۴ ۱۱:۲۸:۱۰
 • در آثار تاریخی ایران
 • توسط argan2
 • قبل از ساخت میدان نقش جهان در مکان فعلی میدان سابقاً باغی به همین نام بوده است و پس از ساخت میدان کف آن را با سنگریزه…

میدان جمهوری ایروان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۳/۲۰ ۲۰:۲۵:۵۷
 • در اثار تاریخی خارجی
 • توسط argan2
 • میدان جمهوری توسط یک معمار ارمنی به نام «الکساندر تامانیان» طی سال‌های ۱۹۲۹-۱۹۲۴ طراحی شده است

برج آزادی

 • نظرها: 1
 • ۱۳۹۵/۰۴/۱۹ ۲۳:۰۵:۲۲
 • در برترین های معماری ایران
 • توسط argan2
 • میدان آزادی با وسعتی در حدود ۱۵ هزار مترمربع بزرگ ترین میدان در میان کشورهای خاورمیانه است. این برج که به نام برج…

میدان آزادی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۴:۵۳:۲۴
 • در برترین های معماری ایران
 • توسط argan2
 • میدان آزادی با مساحت 50000 مترمربع پس از میدان نقش جهان با مساحت 89600 مترمربع، بزرگترین میدان ایران محسوب می شود. برج…

میدان حسن آباد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۲ ۱۴:۵۹:۴۶
 • در آثار تاریخی ایران
 • توسط argan2
 • ارگان معماری مینویسد: میدان حسن آباد و ساختمان های اطراف آن طی 10 سال‌، بین سال های 1303-1313 ه.ق، ساخته شد. حسن آباد…