› مصر

خانه فتحی

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۱۴:۲۰:۳۱
  • در خانه افراد مشهور
  • توسط argan2
  • ارگان معماری: قاهره (Cairo) را بزرگترین شهر آفریقایی و همچنین بزرگترین شهر در جهان عرب می دانند که بر ساحل رودخانه…

معماری مصر

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ ۲۱:۴۳:۳۶
  • در دیگر سبک های معماری
  • توسط admin
  • به گزارش ارگان معماری:با بررسی معماری مصر، روند پیشرفت و حرکت یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ بشر به نمایش خواهد…