› محيط و منظر

طراحي محيط و منظر-قسمت اول

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۷/۲۷ ۱۹:۴۰:۲۷
  • در دانستنی های معماری
  • توسط argan2
  • اصول معماری منظر در طراحی شهرها ,اطلاعات معماری منظر و محیط,عوامل موثر در طراحی محیط و منظر شهری ,منظر روستا

طراحي محيط و منظر-قسمت -دوم

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۷/۲۸ ۱۸:۵۲:۱۹
  • در دانستنی های معماری
  • توسط argan2
  • اصول معماری منظر در طراحی شهرها ,اطلاعات معماری منظر و محیط,عوامل موثر در طراحی محیط و منظر شهری ,منظر روستا