› متریال

متریال کاشی سری اول


متریال کاشی سری دوم


متریال کاشی سری سوم


متریال کاشی سری چهارم


متریال کاشی سری پنجم


متریال پلاستیک سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۲ ۰۰:۰۱:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 10 متریال از جنس پلاستیک می باشد

متریال پلاستیک سری چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۴ ۰۰:۰۱:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 10 متریال از جنس پلاستیک می باشد

متریال پلاستیک سری پنجم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ ۰۰:۰۱:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 10 متریال از جنس پلاستیک می باشد

متریال پلاستیک سری ششم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۶ ۰۰:۱۵:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 10 متریال از جنس پلاستیک می باشد

متریال پارچه


متریال پارچه سری دوم


متریال فلز


متریال فلز سری دوم


متریال فلز سری سوم


متریال ظروف چینی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۷/۰۱ ۰۰:۰۱:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 8 متریال از جنس ظروف چینی می باشد

متریال مایعات


متریال شیشه


متریال پوشش سقف

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۷/۰۲ ۰۰:۰۱:۰۰
 • در دانلود متریال اسکچاپ
 • توسط argan2
 • این فایل شامل 6 متریال از جنس پوشش سقف می باشد

متریال شیشه سری دوم


متریال شیشه سری سوم


آموزش ساخت متریال مخمل

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ ۰۰:۱۵:۰۰
 • در آموزش اسکچاپ
 • توسط argan2
 • آموزش ساخت متریال مخمل در اسکچاپ