› لوکوربوزیه

لوکوربوزیه

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۱۵ ۱۷:۴۰:۰۵
 • در بیوگرافی معماران
 • توسط argan2
 • لوکوربوزیه در 18 سالگی به سیاحت در اروپا پرداخت. سپس نزد آگوست پره در پاریس کار کرد. (1909-1908) زیر نظر پیتر بهرنز (Peter…

موزه هایدی وبر

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ ۰۵:۴۰:۱۹
 • در طراحی موزه
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: مرکز لوکوربوزیه و موزه وبر هایدی با سقفی شناور و پانل های رنگی و روشن، آخرین ساختمان ساخته…

پاویون سوئیسی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۱ ۰۵:۰۰:۵۸
 • در طراحی مجتمع فرهنگی
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معاری: لکوربوزیه، در سال 1930 خوابگاهی را برای دانشجویان سوئیسی دانشگاه بین المللی پاریس فرانسه طراحی…

های پوینت

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ ۰۰:۴۵:۰۰
 • در طراحی و دکوراسیون داخلی مجتمع مسکونی
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: پس از انتشار طرح ساختمان، های پوینت (Highpoint)در کتاب فِردریک گیبِرد به نام (آپارتمان مدرن) سریعاً…

ویلا ساوا

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۰۹ ۰۰:۲۰:۴۴
 • در طراحی و دکوراسیون ویلا
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: ویلا ساوا آخرین و بهترین ویلای سبک پیوریست، برای جلوه دادن اختراعاتی که لوکوربوزیه قبلا…

ویلاهای لاروش – ژانره

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۱
 • در طراحی و دکوراسیون ویلا
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری:شارل ادوارد ژانره طراح محلی خانه هایی به سبک کلاسیک، در سال 1923 به پاریس فرانسه حرکت کرده…

ملک گلدن لین

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ ۰۰:۴۰:۰۰
 • در طراحی و دکوراسیون داخلی مجتمع مسکونی
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری:مجتمع مسکونی گُلدن لِین در طول 10 سال، میان سال های 1952 تا 1962، از سه گونه ی متفاوت ساختمانی…

ویلا استین دومونزی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۰/۲۰ ۰۰:۵۹:۰۰
 • در طراحی و دکوراسیون ویلا
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری:طرح این خانه، اجرایی از سیستم سازه ای موسوم به دومینو با دال های کف بدون تیر و کنسول شده از…

ویلا شواب

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۱
 • در طراحی و دکوراسیون ویلا
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری:شارل ادوارد ژانره قبل از اینکه به لوکوربوزیه یا بزرگترین معمار مدرنیست قرن بیستم تبدیل شود،…

ویلاهای لاروش – ژانره

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۷/۲۹ ۰۰:۰۰:۰۰
 • در طراحی و دکوراسیون ویلا
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: شارل ادوارد ژانره طراح محلی خانه هایی به سبک کلاسیک، در سال 1923 به پاریس فرانسه حرکت کرده…