› لوئیز باراخان

سان کریستوبال

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۶ ۱۴:۵۹:۵۶
  • در معماری و طراحی داخلی خانه
  • توسط argan2
  • به گزارش ارگان معماری: توصیف لوئیز باراخان معمار این خانه با لفظ مدرنیست مکزیکی به اندازه کافی دقیق می باشد. اما…