› راه آهن

پلان راه آهن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۰۰:۲۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان راه آهن با تمام جزئیات و سایت پلان میباشد.

ایستگاه مترو KAFD اثر زاها حدید

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۰:۰۰:۰۱
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری مینویسد: طراحی ایستگاه مترو در منطقه اقتصادی توسط دفتر معماری زها حدید ؛ برای ارائه خدمات به ساکنین…

ایستگاه راه آهن جنوبی پکن

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۰:۲۰:۰۹
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: این طراحی با توجه به برنامه ریزی های شهری پکن برای چشم انداز های اقتصادی و استفاده در بازی…

کانسپت ایستگاه راه آهن - سری اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۰:۴۰:۵۰
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از ایستگاه های ریلی - کانسپت معماری

کانسپت ایستگاه راه آهن - سری دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ ۰۰:۵۹:۵۰
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از ایستگاه های ریلی - کانسپت معماری

طراحی ایستگاه راه آهن آستانا برای قزاقستان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۱۸ ۰۰:۲۰:۳۰
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: در ماه ژوئن 2015، یک ایستگاه قطار جدید در آستانای قزاقستان، توسط گروه معماری و برنامه ریزی…

ایستگاه راه آهن مرکزی گراتس

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۰ ۰۰:۲۰:۴۹
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: ایستگاه راه آهن مرکزی با سقف غیر متعارف خود که در قالب یک موج است نشان دهنده ی جنبش و حرکت…

کانسپت ایستگاه راه آهن - سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۰۰:۰۰:۴۴
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از ایستگاه های ریلی - کانسپت معماری

کانسپت ایستگاه راه آهن - سری چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۹/۲۶ ۰۰:۲۰:۲۶
 • در کانسپت معماری
 • توسط argan2
 • مجموعه ای از ایستگاه های ریلی - کانسپت معماری

ایستگاه راه آهن لوکزامبورگ کیرشبرگ

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰۰:۴۰:۲۰
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • ایستگاه راه آهن لوکزامبورگ کیرشبرگ را در اَرگان معماری دنبال کنید.

ایستگاه راه آهن مرکزی مینسک

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۰/۲۱ ۰۰:۵۹:۱۳
 • در ایستگاه وسایل نقلیه
 • توسط argan2
 • ایستگاه راه آهن مرکزی مینسک را در اَرگان معماری دنبال کنید