› دیکانستراکشن

معماری دیکانستراکشن

  • نظرها: 1
  • ۲۲/شهریور/۱۳۹۵
  • در دیگر سبک ها
  • توسط ارگان معماری
  • دیکانستراکسیون موضوعی ادبی است – و چنان…

سبک دیکانستراکشن

  • نظرها: 0
  • ۲۱/مهر/۱۳۹۵
  • در دیگر سبک ها
  • توسط ارگان معماری
  • تعاریف معمار: به طور کلی این طرح، یک ساختار…