› حسینیه

حسینیه امینی ها

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۴/۲۵ ۱۴:۴۴:۱۸
  • در طراحی و معماری مسجد
  • توسط argan2
  • حسینیه امینی ها در قسمت غربی رودخانه دیزج ساخته شده است. سال‌ها بعد، ابتدای این رودخانه پر و صاف شد تا خیابات مولوی…

حسینیه نواب

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۵/۱۸ ۰۵:۴۰:۵۹
  • در طراحی و معماری مسجد
  • توسط argan2
  • به گزارش ارگان معماری: حسینیه نواب مربوط به دوره صفوی است، که در استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، محله چهار درخت…