› تویو ایتو

کتابخانه دانشگاه هنر تاما

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۹/۲۲ ۰۰:۵۹:۰۰
  • در طراحی و دکوراسیون کتابخانه
  • توسط argan2
  • به گزارش ارگان معماری:استفاده از تکنولوژی در جهت بازسازی معمارانه الگوهای موجود در طبیعت و همچنین مشارکت سازه…

معماری کتابخانه دانشگاه هنر

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ ۱۱:۲۶:۴۴
  • در طراحی و دکوراسیون کتابخانه
  • توسط argan2
  • طرح اولیه تحت تاثیر کتابخانه دانشگاه تاما اثر تویو ایتو بوده است. این بنا نیز دو طبقه بوده و در ساختار فضایی ساده…