› تاکاشی سانو

رستوران تسوجینا

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۰۰:۰۰:۰۱
  • در طراحی معماری رستوران
  • توسط argan2
  • به گارش ارگان معماری:معماری سنتی ژاپن پیوسته پیوندی ژرف و منطقی با طبیعت داشته و همواره اساس طرح ها منطبق بر خطوط…