› اماکن مذهبی

تصاویری از بهترین عبادت گاهها


امام زاده ابوالفتوح

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۰۵:۵۹:۳۰
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • امامزاده ابوالفتوح در جاده گلپایگان- خوانسار، استان اصفهان و در روستای وانشان قرار گرفته است. این امامزاده مربوط…

امامزاده ابراهیم قم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۲۹ ۱۴:۰۰:۱۰
 • در معماری ایرانی
 • توسط argan2
 • امام زاده ابراهیم در خیابان نیروی هوایی شهر قم قرار دارد. اینجا بقعه ابوالقاسم ابراهیم بن احمد بن موسی کاظم(ع) است.…

امام زاده ابراهیم کاشان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۵:۰۹:۲۰
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • بنای اصلی امام زاده بقعه کوچکی معروف به "تربه" بوده و در نیمه دوم قرن سیزدهم، به صورت بنای عظیم و وسیع فعلی درآمده…

آستانه حضرت عبدالعظیم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۰۵:۵۰:۱۰
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گذارش ارگان معماری:آستانه حضرت عبدالعظیم، انتهای بلوار آرامگاه در شهر ری استان تهران قرارگرفته است. قدیمی ترین…

امام زاده اظهر همدان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۴:۱۰:۱۳
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری:امامزاده اظهر در شهر همدان، روستای درجزین قرار دارد. کتیبه صندوق این امامزاده از ساخت آن…

شاه چراغ

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۰ ۱۴:۱۸:۳۴
 • در معماری ایرانی
 • توسط argan2
 • این بنا در دوره اتابکان فارس در سده ششم هجری قمری ساخته شده است و گنبد و بارگاه آن دارای کاشی کاری های زیبایی است.…

امام زاده شاهرضا

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۰۵:۰۹:۵۳
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: امام زاده شاهرضا از جمله بقاع متبرکه مشهور و معتبر در ایران می باشد که در شهرستان شهرضا (قمشه)،…

امامزاده سهیل بن علی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ ۱۴:۱۰:۰۱
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: امام زاده سهل بن علی در روستای کرج در 40 کیلومتری شهر اراک، استان مرکزی قرار گرفته که پس از…

امام زاده اسحاق گرگان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۰۲ ۰۵:۴۰:۱۹
 • در طراحی و معماری مقابر
 • توسط argan2
 • به گزارش ارگان معماری: امامزاده اسحاق (نور)، در خیابان امام خمینی، محله سرچشمه گرگان استان گلستان قرارگرفته است.…