› اطلاعات معماری هتل

اطلاعات معماری هتل - سری اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ ۰۰:۲۵:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • ارگان معماری مینویسد: صنعت هتلداری نوین آغاز خود را به کشورهای اروپائی، به ویژه کشور سوئیس، مدیون است. این صنعت…

اطلاعات معماری هتل - سری دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ ۰۰:۲۵:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: طراحی هتل امروزه برای خود تخصصی ویژه به حساب می آید ، چرا که هتل جزو طراحی های پیچیده محسوب…

اطلاعات معماری هتل - سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۰۰:۲۵:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • به گزارش اَرگان معماری: امام سعدالدين ارشد، از اهالي كيش بود. در ابتداي تشكيل حكومت خاندان بني قصير (در حدود 433ه.ق)…

اطلاعات معماری هتل - سری چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ ۰۰:۲۶:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: در هتل‌هاي بزرگ براي يك سوم كاركنان محوطه مجهزبه آشپزخانه تهيه مي‌شود. كاركنان بايد بدون…

اطلاعات معماری هتل - سری پنجم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ ۰۰:۲۵:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: عرض خالص اتاق بیشترین تاثیر را در نقشه سایر قسمتهای هتل دارد و مدول سازه ای کل ساختمان شامل…

اطلاعات معماری هتل - سری ششم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ ۰۰:۲۴:۰۷
 • در طراحی معماری و دکوراسیون هتل
 • توسط argan2
 • ارگان معماری می نویسد: عرض خالص اتاق بیشترین تاثیر را در نقشه سایر قسمتهای هتل دارد و مدول سازه ای کل ساختمان شامل…