› اسکلت بتنی

نحوه اجرای ساختمان های اسکلت بتنی - سری اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۰۰:۰۰:۵۰
 • در اطلاعات رشته عمران
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری مینویسد: منظور از ساختمانهاي بتني ساختماني است كه كليه اجزاء اصلي ان ( ستون تيرهاي اصلي و پي ) از بتن…

نحوه اجرای ساختمان های اسکلت بتنی - سری دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۱/۲۳ ۰۰:۵۹:۱۸
 • در اطلاعات رشته عمران
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری می نویسد: قبل از بتن ريزي بايد كليه آرماتورها بانقشه كنترل شود ، مخصوصاً دقت شود كه آرماتورها بهمديگر…

نحوه اجرای ساختمان های اسکلت بتنی - سری سوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۰۰:۰۰:۳۵
 • در اطلاعات رشته عمران
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری می نویسد: اغلب ستونها بصورت چهار ضعلي ( مربع يا مستطيل مي باشد گاهي نيز ممكن است ارشيتكت ساختمان ازنظر…

نحوه اجرای ساختمان های اسکلت بتنی - سری چهارم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ ۰۰:۵۹:۰۶
 • در اطلاعات رشته عمران
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری می نویسد: آرماتوربندي از حساس ترين و با دقت ترين قسمتهاي ساختماني بتوني مي باشد . زيرا همان طوريكه…

نحوه اجرای ساختمان های اسکلت بتنی - سری پنجم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۱۱/۲۵ ۰۰:۰۰:۲۶
 • در رشته های مرتبط با معماری
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری می نویسد: تيرها قسمتي از ساختمان بتوني ميباشند كه بار سقف را به ستون منتقل نموده و ستون به پي و بالاخره…