› استانداردهای مجتمع مسکونی

استانداردهای مجتمع مسکونی - بخش اول

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۴ ۱۹:۳۷:۱۴
  • در معماری و طراحی داخلی شهرک
  • توسط argan2
  • اَرگان معماری می نویسد: یک مرکز شهری موفق باید کانون معاشرت و تعاملات اجتماعی، تجارت و همچنین فعالیت*های فرهنگی…

استانداردهای مجتمع مسکونی - بخش دوم

  • نظرها: 0
  • ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ ۲۰:۲۶:۳۶
  • در معماری و طراحی داخلی شهرک
  • توسط argan2
  • ارگان معماری می نویسد: ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمان های موجود، عملکرد آنها را در مقابل زلزله های احتمالی…