› اتوکد

پلان آرایش

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۰۰:۰۸
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل شامل یه فایل کد حاوی پلان برش و نما میباشد...

پلان استخر

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۱۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل شامل تمامی پلان های استخر با جزئیات ،تاسیسات و ...

پلان بیمارستان

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۳۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان ، پلان مبلمان، نما، برش، شیب بندی و ... میباشد.

پلان اداره پلیس

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۴۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان ، پلان مبلمان،شیب بندی، برش، نما، تاسیسات،دتایل و ... میباشد.

پلان خانه شیشه ای

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۵۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان، نما، برش و ... میباشد.

پلان مجتمع پزشکی

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۵۵:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان،نما، برش ، پلان مبلمان و ... میباشد.

پلان کتابخانه

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۶ ۰۰:۵۹:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان، نما، برش، پلان مبلمان و .. . میباشد.

نکات طلایی در اتوکد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۷ ۰۰:۵۰:۰۰
 • در آموزش اتوکد
 • توسط argan2
 • نکات ضرروی که در اتوکد بابد رعایت شود

پلان کتابخانه سری 2

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۱۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان ، نما، برش،پلان مبلمانو.... میباشد.

خانه پرستار سری 1

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۲۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان،پلان مبلمان،سایت پلان و ... میباشد.

دهکده و مجموعه ورزشی سری 1

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۳۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل مجموعه کامل ورزشی با تمام جزئیات میباشد.

مجتمع توریستی سری 1

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۴۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل پلان،پلان مبلمان،سایت پلان و ... میباشد.

پلان مرکز آموزشی سری 1

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۲۹ ۰۰:۵۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط argan2
 • این فایل اتوکد شامل،پلان، پلان مبلمان، نما، برش، سایت پلان و ... میباشد.

آموزش دستور scale در اتوکد

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۵/۳۰ ۰۰:۰۰:۰۰
 • در آموزش اتوکد
 • توسط argan2
 • دستور Scale برای تغییر متناسب ابعاد نقشه یا حتی تبدیل مقیاس نقشه (مثلا از اینچ به سانتی متر) به کار برده میشه.

پلان مرکز همایش

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۵/۰۶/۲۵ ۰۰:۴۰:۰۰
 • در دانلود نقشه ، پلان
 • توسط
 • این فایل اتوکد شامل پلان ،نما، برش ، پرسپکتیو ، سایت پلان با تمام جزئیات و ریزکاری میباشد...

ترفند های کاربردی اتوکد - بخش اول

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۸:۴۷:۱۹
 • در آموزش اتوکد
 • توسط admin
 • اَرگان معماری می نویسد:بهتره ابتدا تمام لایه ها را روشن کرده و اگر قفل هستند آنها در از حالت قفل در بیاورید. سپس…

ترفند های کاربردی اتوکد - بخش دوم

 • نظرها: 0
 • ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ ۰۹:۳۳:۴۵
 • در آموزش اتوکد
 • توسط argan2
 • اَرگان معماری می نویسد:در اصل این حالت یک قابلیت جالب می باشد که می توان با ساخت یک بلوک و معرفی آن در بخش فوق با…