ویلا

۵ دی ۱۳۹۶ 0

دهکده ققنوس

در ویلا توسط ارگان معماری
ورودی روستا: با استفاده از تصویر کوه، آنها…
۲۶ دی ۱۳۹۵ 0

ویلا مولر

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری: رامپلن کلمه ای بود…
۲۶ دی ۱۳۹۵ 0

ویلا شواب

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری:شارل ادوارد ژانره…
۶ آذر ۱۳۹۵ 0

خانه ی YA

در ویلا توسط ارگان معماری
خانه ی YA که در منطقه ی Hyogo ژاپن واقع شده…
۹ شهریور ۱۳۹۵ 0

ویلا ساوا

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری: ویلا ساوا آخرین…
۲۵ مرداد ۱۳۹۵ 0

تپه سرخ

در ویلا توسط ارگان معماری
پروژه تپه سرخ Red Hill توسط دفتر معماری Inarc…
۱۹ مرداد ۱۳۹۵ 0

ویلا اُو

در ویلا توسط ارگان معماری
ارگان معماری می نویسد: از هر طرفی که به…
۱۳ مرداد ۱۳۹۵ 0

خانه فیشر

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری: لوئی ایزادور کان…
۱۰ مرداد ۱۳۹۵ 0

ویلا جیراسول

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری: جیراسول در زبان…
۹ مرداد ۱۳۹۵ 0

ویلا میریا

در ویلا توسط ارگان معماری
به گزارش ارگان معماری: آلوار آلتو در مورد…
۲۶ تیر ۱۳۹۵ 0

خانه 45 متری

در ویلا توسط ارگان معماری
مجموعه از تصاویر زیبا از خانه 45 متری با…