ارگانیک

خانه آبشار

به گزارش ارگان معماری: فرانک لوید رایت همه چیز را در ذهن خود طراحی می کرد و از ترسیمات؛ تنها برای ثبت تصوراتش استفاده می نمود.
ادامه خبر ›0 در ارگانیک توسط ارگان معماری

معماری ارگانیک - بخش 2

واژه معماری ارگانیک که در قرن بیستم میلادی از سوی فرانک لوید رایت یکی از پیشگامان معماری نوین ابداع شد، در حقیقت بر ایجاد هماهنگی بین عادت‌های…
ادامه خبر ›0 در ارگانیک توسط ارگان معماری

معماری ارگانیک - بخش 1

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.—رمانتیکها همانند پیروان تفکر کلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند.ولی رمانتیکها به آن بخش از…
ادامه خبر ›0 در ارگانیک توسط ارگان معماری