اطلاعات عمومی

نرگس زار بهبهان

قدیمی ترین نرگس زار ایران متعلق به شهرستان بهبهان است که قدمت آن به دوران قبل از میلاد مسیح بازگشته و در حال حاضر برای حفظ بقای خود به توجه…
ادامه خبر ›0 در اطلاعات عمومی توسط ارگان معماری