آپارتمان

مجتمع مسکونی مس

واکنش به زمینه تاریخی و معاصر - محیطی که از ساختمان های دهه 1890 تشکیل شده است و سازه های جدیدتر - ساختمان های مسکونی از هندسه سرسام آور از تراس…
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

آپارتمان های بوبشکو

به گزارش ارگان معماری:مجتمع مسکونی بوبشکو دارای 6 آپارتمان در 3 تراز می باشد که بر روی پارکینگ اتومبیل طبقه ی همکف قرار گرفته است. این ساختمان…
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

مارینا سیتی

به گزارش ارگان معماری:برج های دوقلوی 60 طبقه ای مارینا سیتی در هنگام تکمیل در سال 1964 بلندترین سازه های بتنی جهان بودند.
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

مجتمع مسکونی نیاوران

به گزارش پایگاه جامع اَرگان معماری: ساختمان مسکونی نیاوران، اثر محمدرضا نیکبخت که جزو منتخبین سایت جامعه جهانی معماران در سال ۲۰۱۲ نیز شناخته…
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

والدن هفت

به گزارش ارگان معماری:والدن 7 از نخستین پروژه های بلندپروازانه ی اجرایی ریکاردو بافیل است که به بسیاری از مشکلات زندگی شهری مدرن پرداخته است.…
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

خانه سازی زیمن اشتات

به گزارش ارگان معماری:مجتمع مسکونی زیمن اشتات برای اقشار کم درآمد و کارگران نیروگاهی، در حومه ی شهر برلین آلمان و در یک سایت وسیع ساخته شد.…
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری

آپارتمان های هارومی

به گزارش ارگان معماری:نوبورو کاوازو در نوشته ی خود در سال 1958، ادعا کرد که یکی از مهم ترین جنبه های مجتمع مسکونی هارومی، استفاده از بتن است.
ادامه خبر ›0 در آپارتمان توسط ارگان معماری