برترین های معماری جهان

اردوگاه های معماری هیپ هاپ از موسیقی رپ استفاده می کند تا الهام بخش نسل جدید معماران آینده شود

در طول بهار و تابستان 2018، هفده شهر آمریکایی "اردوگاه های معماری های هیپ هاپ" را برگزار می کنند. این ابتکار یک گروه هنری شهری است که به دنبال…
ادامه خبر ›0 در برترین های معماری جهان توسط ارگان معماری