رستوران

رستوران کیو

به گزارش ارگان معماری:"کوییجی تاکادا" معمار سرشناس ژاپنی بر این باور است که قلمروی معماری حصر ناشدنی و مرزهای ادراک بشری، سست تر از آن…

رستوران موجو آی کوییزین

به گزارش ارگان معماری:با پیشرفت فن آوری روز دنیا و گسترش و تاثیر روزافزون آن در زندگی روزمره انسان ها، حوزه فعالیت و رفتاری آن ها دستخوش تغییرات…

رستوران تسوجینا

به گارش ارگان معماری:معماری سنتی ژاپن پیوسته پیوندی ژرف و منطقی با طبیعت داشته و همواره اساس طرح ها منطبق بر خطوط ارگانیک طبیعت بوده است. در…

رستوران کمپس

به گزارش ارگان معماری:امروزه با توجه به بروز گرایشات و موضوعات متنوع معماری از سویی و همچنین پیشرفت فنآوری های تاثیرگذار بر طراحی و اجرا از…

رستوران توئنتی فایو لاسک

به گزارش ارگان معماری:محله چینی های حومه شرقی شهر سانفرانسیسکو در کالیفرنیا، قلمرو ساختمان های صنعتی متروکه و مکانی که زمانی حتی شانس برخورد…

رستوران خانه درختی

به گزارش ارگان معماری: سفارش طراحی یک خانه درختی از جمله موضوعاتی است که یک گروه طراحی به ندرت با آن روبه رو می شود، عجیب تر آنکه این خانه درختی…

رستوران آسیایی بی

به گزارش ارگان معماری: "بی" که در زبان چینی به معنی شمال است، نام رستورانی در هتل "کنتراست هاوس" پکن چین می باشد که یکی از مشاهیر معماری…