رستوران

رستوران کیو

به گزارش ارگان معماری:"کوییجی تاکادا" معمار سرشناس ژاپنی بر این باور است که قلمروی معماری حصر ناشدنی و مرزهای ادراک بشری، سست تر از آن…

رستوران موجو آی کوییزین

به گزارش ارگان معماری:با پیشرفت فن آوری روز دنیا و گسترش و تاثیر روزافزون آن در زندگی روزمره انسان ها، حوزه فعالیت و رفتاری آن ها دستخوش تغییرات…

رستوران تسوجینا

به گارش ارگان معماری:معماری سنتی ژاپن پیوسته پیوندی ژرف و منطقی با طبیعت داشته و همواره اساس طرح ها منطبق بر خطوط ارگانیک طبیعت بوده است. در…

رستوران کمپس

به گزارش ارگان معماری:امروزه با توجه به بروز گرایشات و موضوعات متنوع معماری از سویی و همچنین پیشرفت فنآوری های تاثیرگذار بر طراحی و اجرا از…

رستوران توئنتی فایو لاسک

به گزارش ارگان معماری:محله چینی های حومه شرقی شهر سانفرانسیسکو در کالیفرنیا، قلمرو ساختمان های صنعتی متروکه و مکانی که زمانی حتی شانس برخورد…

رستوران خانه درختی

به گزارش ارگان معماری: سفارش طراحی یک خانه درختی از جمله موضوعاتی است که یک گروه طراحی به ندرت با آن روبه رو می شود، عجیب تر آنکه این خانه درختی…