معماری ایرانی

برج گرد مراغه

به گزارش ارگان معماری: برج گرد مراغه در خیابان اوحدی، کوچه موسوی، استان آذربایجان شرقی قرار دارد. تنها کتیبه تاریخ دار بنا بر بالای در آن قرار…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری

پاسارگاد

مجموعه میراث جهانی پاسارگاد مجموعه‌ ای از آثار باستانی برجای‌ مانده از دوران هخامنشی است که در شهرستان پاسارگاد در استان فارس واقع شده‌…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری

بابا رکن الدین

به گزارش ارگان معماری: مسعود بیضاوی معروف به بابا رکن‌ الدین از بزرگان عرفان و علمای قرن هشتم هجری است که در زمان سلطنت ابو سعید ایلخان مغول…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری

منارجنبان

به گزارش ارگان معماری: در سر راه اصفهان به نجف آباد قریه ای است كه آن را كارلادان می گویند. امروز این روستا جزئی از شهر اصفهان به شمار می رود.…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری

باب همایون

هنگامی كه از میدان امام خمینی (ره) یا میدان توپخانه به سمت جنوب حرکت می کنیم، خیابانی با ساختمان هایی سرد، كشیده و بلندمرتبه و تابلوی عظیم وزارت…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری

میل اخنجان

میل اخنجان؛ برجی مدور است که، در داخل مقطعی افقی و هشت ضلعی دارد. هشت نیم ستون در پیرامون بدنه برج دیده می شود و گنبد مخروطی شکل آن ترک ترک است.…
ادامه خبر ›0 در معماری ایرانی توسط ارگان معماری