دیگر سبک ها

معماری رومانسک

به گزارش پایگاه جامع معماری اَرگان: در سبک رومانسک فرانسه می توان به دو کلیسای { سن مارتین تورس}10 کهدر محراب آن فضاهایی بنام نمازخانه به شکل…

سبک معماری رومانسک

به گزارش پایگاه جامع معماری اَرگان:پایه، اساس معماری رومانسیک یک روش متمایز بود که در سطح اروپا از زمان امپراطوری رومان انتشار یافت علیرغم…

معماری مصر

به گزارش ارگان معماری:با بررسی معماری مصر، روند پیشرفت و حرکت یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ بشر به نمایش خواهد گذاشته شد. گروه معماری ارگان…

هندسه فرکتال

واژه فراکتال مشتق از واژه لاتینی فراکتوس- به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته خرد شده است- در سال ۱۹۷۵ به گزارش اَرگان معماری: برای اولین بار…

سبک های معماری ، بخش دوم

ارگان معماری مینویسد: هنر گوتیک در نیمه دوم قرن 12 میلادی پا گرفت و تا نیمه قرن 15 میلادی ادامه یافت. در همه کشورهای اروپایی در آغاز،شیوه نوینی…

سبک های معماری ، بخش اول

به گزارش اَرگان معماری: دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ، شالوده شکنی ، واسازی ، بنیان فکنی ، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است . شاید…

مدرن متعالی

به گزارش پایگاه جامع اَرگان معماری:در این دوران معماران مدرن به دو دسته تقسیم شدند عده ای مانند میس وندروهه و لوکوربوزیه سعس در قطع کردن وابستگی…

سبک پرش کیهانی

معماران سبک دیکانستراکشن که در اوایل دهه نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. آنها در روند…