دیگر سبک ها

معماری رومانسک

به گزارش پایگاه جامع معماری اَرگان: در سبک رومانسک فرانسه می توان به دو کلیسای { سن مارتین تورس}10 کهدر محراب آن فضاهایی بنام نمازخانه به شکل…

سبک معماری رومانسک

به گزارش پایگاه جامع معماری اَرگان:پایه، اساس معماری رومانسیک یک روش متمایز بود که در سطح اروپا از زمان امپراطوری رومان انتشار یافت علیرغم…

معماری مصر

به گزارش ارگان معماری:با بررسی معماری مصر، روند پیشرفت و حرکت یکی از بزرگترین تمدن های تاریخ بشر به نمایش خواهد گذاشته شد. گروه معماری ارگان…

هندسه فرکتال

واژه فراکتال مشتق از واژه لاتینی فراکتوس- به معنی سنگی که به شکل نامنظم شکسته خرد شده است- در سال ۱۹۷۵ به گزارش اَرگان معماری: برای اولین بار…

سبک های معماری ، بخش دوم

ارگان معماری مینویسد: هنر گوتیک در نیمه دوم قرن 12 میلادی پا گرفت و تا نیمه قرن 15 میلادی ادامه یافت. در همه کشورهای اروپایی در آغاز،شیوه نوینی…

سبک های معماری ، بخش اول

به گزارش اَرگان معماری: دیکانستراکشن در فارسی به ساختار زدایی ، شالوده شکنی ، واسازی ، بنیان فکنی ، ساختار شکنی و بن فکنی ترجمه شده است . شاید…

مدرن متعالی

به گزارش پایگاه جامع اَرگان معماری:در این دوران معماران مدرن به دو دسته تقسیم شدند عده ای مانند میس وندروهه و لوکوربوزیه سعس در قطع کردن وابستگی…