دیگر فضاها

تراس تابستانی

به گزارش ارگان معماری: پروژه تراس تابستانی در سال 2009-2010 توسط گروه معماری زابرza bor architects در شهر مسکو، پایتخت روسیه طراحی شد. این پروژه در فضایی…
ادامه خبر ›0 در دیگر فضاها توسط ارگان معماری