موزه

موزه پیناکوک درمدرن

اَرگان معماری می نویسد: طراحی معمار آلمانی در مونیخ نمونه ای از تنوع و منطق گرایی است. گالری های مستطیل شکل به صورت متقارن در اطراف بخشی قرار…
ادامه خبر ›0 در موزه توسط ارگان معماری

معماری موزه دریایی

ارگان معماری می نویسد: تاریخ طولانی دریانوردی تکسل، بزرگ ترین جزیره از جزایر فریزین غربی، در این موزه به نمایش گذاشته شده است. نمای ساختمان…
ادامه خبر ›0 در موزه توسط ارگان معماری

موزه زنتروم پل کلی

به گزارش ارگان معماری: در نزدیکی خیابان های طاق دار شهر قدیمی برن (Bern) در کشور سوئیس (Switzerland) که در فهرست آثار تاریخی یونسکو نیز به ثبت رسیده…
ادامه خبر ›0 در موزه توسط ارگان معماری