موزه

موزه پیناکوک درمدرن

اَرگان معماری می نویسد: طراحی معمار آلمانی در مونیخ نمونه ای از تنوع و منطق گرایی است. گالری های مستطیل شکل به صورت متقارن در اطراف بخشی قرار…
ادامه خبر ›0 در موزه توسط ارگان معماری

معماری موزه دریایی

ارگان معماری می نویسد: تاریخ طولانی دریانوردی تکسل، بزرگ ترین جزیره از جزایر فریزین غربی، در این موزه به نمایش گذاشته شده است. نمای ساختمان…
ادامه خبر ›0 در موزه توسط ارگان معماری