مسجد

بازسازی مسجد قدس تهران

به گزارش پایگاه جامع اَرگان معماری: آرش تهرانی، طرحی را برای بازسازی مسجد قدس در یکی از تقاطع های پرجمعیت شهر تهران پیشنهاد داده است. تهرانی…
ادامه خبر ›0 در مسجد توسط ارگان معماری

حسینیه نواب

به گزارش ارگان معماری: حسینیه نواب مربوط به دوره صفوی است، که در استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، محله چهار درخت واقع گردیده. این اثر در تاریخ…
ادامه خبر ›0 در مسجد توسط ارگان معماری

حسینیه امینی ها

حسینیه امینی ها در قسمت غربی رودخانه دیزج ساخته شده است. سال‌ها بعد، ابتدای این رودخانه پر و صاف شد تا خیابات مولوی به جای آن احداث شود. حسینه‌ی…
ادامه خبر ›0 در مسجد توسط ارگان معماری