کتابخانه

کتابخانه مرکزی فونیکس

به گزارش ارگان معماری:آثار را در سبکی از معماری می توان طبقه بندی نمود که مختص معماران جنوب غربی ایالات متحده آمریکا و همخوان با شرایط جغرافیایی…
ادامه خبر ›0 در کتابخانه توسط ارگان معماری

کتابخانه ملی فرانسه

به گزارش ارگان معماری: کتابخانه ملی فرانسه که اکنون یکی از نمادهای ملی این کشور محسوب می شود آخرین و مهم ترین پروژه ملی فرانسوا میتران، رئیس…
ادامه خبر ›0 در کتابخانه توسط ارگان معماری

کتابخانه اسپانا

به گزارش ارگان معماری:"جیکانکارلو مازانتی" معماری را در فاصله سال های 1983 تا 1987 میلادی در دانشگاه خاوریانا در کلمبیا آموخت و سپس به ایتالیا…
ادامه خبر ›0 در کتابخانه توسط ارگان معماری