دسته بندی خبر

دسته بندی طراحی اشیاء

میز اداری انعطاف پذیر

به گزارش ارگان معماری:در زمینه مبلمان های انعطاف پذیر؛ ما موارد بسیاری را در مورد آشپزخانه ها، ناهارخوری ها و دیگر فضاها و مبلمان ها می بینیم.…

صندلی تاشو

به گزارش ارگان معماری:این جعبه ی سیاه بسیار کوچک و قابل حمل، به آسانی به صندلی ای بسیار راحت تبدیل می شود، صندلی که از تکیه گاه مناسبی نیز برخوردار…