طراحی اشیاء

صندلی تاشو

به گزارش ارگان معماری:این جعبه ی سیاه بسیار کوچک و قابل حمل، به آسانی به صندلی ای بسیار راحت تبدیل می شود، صندلی که از تکیه گاه مناسبی نیز برخوردار…
ادامه خبر ›0 در طراحی اشیاء توسط ارگان معماری