مجتمع فرهنگی

میدان آزادی

میدان آزادی با مساحت 50000 مترمربع پس از میدان نقش جهان با مساحت 89600 مترمربع، بزرگترین میدان ایران محسوب می شود. برج آزادی یا شهیاد نیز، در زمان…
ادامه خبر ›0 در مجتمع فرهنگی توسط ارگان معماری

بلديه قزوین

به گزارش ارگان معماری: عمارت بلدیه قزوین یا شهرداری قزوین، مربوط به دوره قاجار است و در خیابان شهرداری قزوین واقع شده. این بنا اولین ساختمان…
ادامه خبر ›0 در مجتمع فرهنگی توسط ارگان معماری