عمران

ملات و اندود - بخش دوم

به گزارش ارگان معماری: یکی از ملات های باستانی که در نمای ساختمانهای قبل و بعد از اسلام به کار رفته، ملات ریگ است. نمونه به کار رفته این ملات…

ملات و اندود - بخش اول

ارگان معماری می نویسد: اندود از موادی تشکیل شده است که ابتدا خمیری شکل بوده و با دست یا استفاده از ماله بر روی سفتکاری بنا کشیده می شود.

کفپوش ، سنگ فرش

ارگان معماری مینویسد: پوشش سطح فضاها در طبقه همكف پس از اجراي بلوكاژ و در طبقات بعدي پس از مراحل آماده سازي كف از مصالحي مثل موزائيك،انواع…