مجتمع تجاری تفریحی

خانه عطر پنهالیگن

به گزارش ارگان معماری: استودیوی طراحی انگلیسی ژنر (Jenner Studio)، یک فروشگاه لوکس عطر فروشی را در کشور سنگاپور طراحی و اجرا نموده. این گروه، بهره…

مرکز تجاری اسمارالیند

به گزارش ارگان معماری: که در سال 1961 تاسیس گردیده، یکی از بزرگترین شرکت هایی است که بیش از هزار متخصص در رشته های گوناگون از قبیل معماری، طراحی،…

ایستگاه NS

این مجموعه شامل دفاتر اداری به ظاهر معمولی و راهروهای بیش از اندازه طویل است. ایده اصلی فضاهای داخلی این ساختمان؛ تعریف یک سری دیواره های عمودی…